+49 1575 6998665

WhatsApp

breeder Kai NiCkerl

Transylvania / Romania

puppies

Raven von Sagramos - September 2023 Raven von Sagramos - September 2023 Raven von Sagramos - September 2023 Sally von Sagramos Sahara von Sagramos Rio von Sagramos - 10 weeks Sonic von Sagramos - 9 weeks puppies puppies puppies puppies puppies puppies puppies puppies puppies puppies puppies puppies puppies puppies